28 квітня 2014 року відбудеться інформаційна зустріч щодо конкурсу проектів

"Фонд розвитку громадянського суспільства в країнах-сусідах ЄC 2013 – Україна",

оголошеного Європейською Комісією.

Європейська Комісія в Україні запрошує до участі в інформаційній зустрічі щодо оголошення конкурсу проектів “Фонд розвитку громадянського суспільства в країнах-сусідах ЄC 2013 – Україна”, номер конкурсу: EuropeAid/135783/L/ACT/UA.

Інформаційна зустріч відбудеться 28 квітня 2014 року в конференц-залі «Предслава» Президент Готелю за адресою вул. Госпітальна 12, Київ, 01023, Україна. Реєстрація починається о 10:30. Тривалість зустрічі 11:00 – 16:00.

Метою цієї зустрічі є представлення інформації та правил подання проектних пропозицій до Європейської Комісії в межах даного конкурсу. Також в рамках зустрічі передбачено розгляд питання партнерства/коаліції, як важливої складової участі в конкурсі проектів: вимоги, розподіл відповідальності, бюджет та інше. Тому рекомендуємо взяти участь в інформаційній зустрічі представникам організацій, які можуть стати потенційними партнерами.

Просимо підтвердити Вашу участь у зустрічі не пізніше 15:00 години (київський час) 25 квітня 2014 р. за допомогою on-line реєстрації.

Якщо виникатимуть запитання щодо участі у зустрічі, звертайтесь до команди проекту ЄС «Громадянське суспільство. Діалог заради прогресу» за ел. поштою csdialogue.eu@isar.net.ua

Детальніше про конкурс проектів "Фонд розвитку громадянського суспільства в країнах-сусідах ЄC 2013 – Україна" можна дізнатися за посиланням https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?DSSChck=1397568476219&do=publi.welcome&ORDERBYAD=Desc&ORDERBY=upd&SEARCHTYPE=RS&AOFR=135783&NBPUBLILIST=15&userlanguage=en

 ?

On 28 April 2014 an information session for applicants to call for proposals

“Neighbourhood Civil Society Facility 2013 – Ukraine”,

launched by European Commission will take place.

European Comission to Ukraine invites all interested parties to attend information session to call for proposals “Neighbourhood Civil Society Facility 2013 – Ukraine”, publication reference: EuropeAid/135783/L/ACT/UA.

Informational meeting will be held on 28 April 2014 in the conference hall “Predslava” of President Hotel, address: 12 Hospitalna street, Kyiv, 01023, Ukraine. Registration begins at 10:30. Meeting duration - from 11:00 till 16:00.

The purpose of this meeting is to present information and procedures for submission of proposals to the European Commission in the framework of this competition. The issue of partnership/coalition as an important component to apply the project: requirements, responsibilities, budget etc. - will also be discussed at the meeting. Therefore, we recommend participation of representatives of organizations that may become potential partners.

Please confirm your participation no later than 15:00 (Kyiv time) 25 April 2014 at on-line registration. 

If you have any questions regarding participation in the meeting, please, contact the EU project “Civil Society. Dialogue for Progress” Team by e-mail: csdialogue.eu@isar.net.ua

Detailed information about  the call for proposals “Neighbourhood Civil Society Facility 2013 – Ukraine” are described here: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?DSSChck=1397568476219&do=publi.welcome&ORDERBYAD=Desc&ORDERBY=upd&SEARCHTYPE=RS&AOFR=135783&NBPUBLILIST=15&userlanguage=en