Новини

17 березня 2014 року, м. Київ

Мережа/клуб/форум/спільнота практиків у сфері організаційного розвитку ОГС є неформальною платформою для зустрічей, розповсюдження та обміну інформацією, ідеями та найкращими практиками у сфері розвитку спроможностей для подальшого впровадження у програми, політики та стратегії організацій.

17 березня 2014 року за ініціативи ІСАР «Єднання» відбулася чотирнадцята зустріч Спільноти практиків з питань організаційного розвитку фондів громад в Україні, у межах CD Marketplace, який впроваджує в Україні ІСАР «Єднання».

У зустрічі Спільноти практиків взяли участь 23 особи (перелік додається).

У ході зустрічі відбувся розгляд та обговорення таких питань:

 • Фонди громад в Україні: виклики, нові ролі, ризики 2014 року
 • Процедури для Фонду громади: представляємо, обговорюємо, плануємо наступні кроки

У результаті обговорення питань порядку денного Спільнота практиків фондів громад України дійшла наступних висновків та рекомендацій:

Сьогодні громада переросла владу і громадські організації! Тому ФГ повинні швидко «доростати» до потреб громади!

В Україні сьогодні надзвичайний «момент довіри», «відкритості серця»!

Поряд з тим частина регіонів знаходиться в складній «прифронтовій» ситуації, за наявності блокпостів на території громади і т.п. Тож це все впливає на громаду і на роботу ФГ!

Найважливіше завдання сьогодні – об’єднати українське суспільство, тому застосовувати дискурс «безпеки», а не дискурс «ідентичності»; потрібно «загоїти» суспільне тіло!

Важливо не змарнувати шанс, який отримала українське суспільство сьогодні! Для цього слід передбачити відповідні наступні кроки: контроль над рішеннями і діями влади, громадська експертиза; активне залучення громади, започаткування чи участь у громадських обговореннях

Маємо не гаяти часу! Девіз «Візьми і зроби!»

Збільшилась активність громад, що стало викликом для ФГ, на який потрібно реагувати швидко, адекватно, професійно. Це збільшило відповідальність ФГ, і поряд з тим показало нові формати роботи, нові можливості:

збільшилась кількість людей, які хочуть долучитися коштами, волонтерською роботою до громадського життя;

жертвувати почали категорії, які раніше не жертвували: дитсадки, бібліотеки і т.п.

значно зросли масштаби і швидкість пожертв;

збільшились нові запити на допомогу від ФГ;

збільшилась кількість заявок на конкурси грантів ФГ;

виникла проблема із списання закуплених товарів (наприклад, доступ до В/Ч закритий) та ін.

Відбувається зміна стратегій роботи ФГ, зміна пріоритетів (допомога армії, госпіталям, постраждалим на Майдані та ін.), що передбачає використання як «вживаних», так і нових інструментів:

створення тематичних фондів;

відкриття єдиного рахунку;

моніторинг ситуації;

аналіз і оцінка потреб;

започаткування постійно діючих програм на підтримку жертв і постраждалих;

залучення і співпраця з міжнародними жертводавцями; робота з містами-побратимами;

відкриття безготівкового рахунку для пожертв від бізнес структур – з адресними звітами;

відкриття рахунку «для екстрених випадків», для громадської ради і т.п., з врахуванням при цьому коштів на адміністрування ФГ;

створення системи он-лайн пожертв;

програми роботи «Люди людям допомагають», що передбачає володіння інформацією про потреби і налагодження «мостів» з тими, хто хоче жертвувати безпосередньо адресатам;

використання бофонів про внесені благодійні пожертви (грошові і не грошові) в роботі з благодійниками;

Для громадського сектора суспільства відкрилося нове «Вікно можливостей», що дозволяє ФГ стати лідерами в громаді:

співпраця, координація та консолідування зусиль із іншими громадськими, благодійними організаціями в громаді;

створюються нові інституції в громадах (наприклад, незалежні громадські ради та ін.) – варто долучатися до їх роботи (проте слід враховувати ризики, пов’язані з цим: відсутність законодавчо-правової бази, можливість «нажити ворогів», втягнутися в політичні процеси тощо).

Це, в свою чергу, показало наявність певних труднощів:

складність колективного прийняття рішень з партнерами, напрацювання процедур співпраці, розподіл відповідальності, оперативність реагування на потреби, делегування повноважень в колективних органах управління (наприклад, в Центрі допомоги постраждалим «Родина Майдан» є 7 представників різних організацій, що ускладнює швидке і консенсусне прийняття рішень). Тому обговорення процедур співпраці має відбуватися вже на початку налагодження співпраці;

необхідність швидкої та якісної перевірки всієї інформації про необхідність надання адресної та цільової допомоги;

необхідність врахування етичних аспектів надання допомоги (конфіденційність інформації про жертв Майдану і т.д.) та ін.

серед великих ризиків, які є сьогодні в роботі ФГ – це поява аферистів навколо збору пожертв, що підриває довіру в суспільстві до ФГ. Протиставити цьому ФГ повинні – широку публічність та прозору звітність про використання коштів. Лише прозорий, з демократичним врядуванням, із чіткими і зрозумілими процедурами та публічною звітністю має бути ФГ сьогодні.

ФГ повинні працювати над стратегічною благодійністю, планувати, передбачати очікуваний соціальний ефект, вибудовувати довгострокові програми допомоги постраждалим:

допомога дітям, які залишилися без батьківського піклування у отриманні освіти ;

робота з «постмайданівськими» проблемами (відсівання «революційної піни», пильний контроль за діями влади та ін.)

Волонтерство в Україні набуло нового виміру, що вимагає від ФГ:

нових підходів

нових програм (наприклад, програма «Вінницький волонтаріат»);

пам’ятати, що багато гарних речей робиться з нульовим бюджетом! І розпочинати робити такі програми, не відкладаючи «на завтра».

Сьогодні громади розуміють, використовують досвід ФГ із:

інформування громад,

адміністрування коштів,

звітування (сьогодні звітування є надважливим для громади. Люди хочуть знати, як витрачаються їхні пожертви і це звітування повинно бути дуже прозорим, публічним і швидким через усі можливі канали комунікацій: газети, Інтернет, радіо, листівки і т.п. Варто пам’ятати про різні цільові аудиторії отримання звітів (наприклад, у селах для літніх людей варто готувати звіти у місцевій пресі, на листівках тощо)

створення опікунських та наглядових рад,

залучення експертів.

Важливим стає швидке реагування на потреби, адаптивність ФГ, зміна/гнучкість планів

ФГ сьогодні стають осередками просвіти, навчання, інформування громади:

навчання для тих, хто хоче долучитися до змін (громадський контроль, громадська експертиза і т.п.);

ФГ – комунікаційний майданчик для мешканців громади, де обговорюються гострі питання, які хвилюють громаду сьогодні, де люди мають можливість отримати дружню та психологічну підтримку, пораду і т.п.;

навколо ФГ гуртується актив громади, який є перспективним ресурсом ФГ;

Професіоналізм ФГ – це вимога часу! ФГ повинен жити за рахунок своєї діяльності.

ФГ сьогодні мають працювати на випередження, передбачати у своїх планах такі напрямки роботи:

Прийом і робота з біженцями

Операційні проекти з громадського контролю (дороги, ЖКГ, держзакупівлі тощо) та ін.

Перед Україною відкривається близька перспектива отримання міжнародних грантів. Тож потрібно готуватися до євродопомоги за європравилами! Це час для забезпечення організаційного розвитку та життєздатності організації (підготовка стратплану, політик та процедур, відповідність ознакам ФГ і т.п.);

У більшості ФГ є молодіжний сектор, «крило», молодіжний банк тощо, тож залучення молоді до роботи ФГ – може стати дуже важливим напрямком роботи (наприклад, моніторинг дій місцевої влади, свободи мирних зібрань і т.п.), що варто передбачити у планах роботи ФГ.

Цільова допомога сьогодні в Україні носить стихійний характер, немає чіткої координації всіх зусиль, ФГ можуть об’єднатися для виконання найнагальніших питань:

створення cаll-центра, єдиної «гарячої лінії»;

створення системи он-лайн пожертв;

єдиний «Розрахунковий рахунок» для пожертв;

лобіювання законопроектів про волонтерство, про спрямування 1-2% податку з фізичних осіб на благодійність та ін.;

ФГ можуть стати місцевими представниками загальноукраїнської спільної справи: надання інформації про потреби в наданні допомоги, перевірка інформації про жертв; інформування про вже пророблену роботу та ін.

ФГ можуть започаткувати інформаційні проекти «Правда про українські події»;

Започаткувати мережеві проекти «Допомога військовим частинам»; «Єдине інформаційне поле» (інформування про потреби, збір коштів, звіти про використання коштів та ін.), «Моніторинг влади» (залучення громади до спільного прийняття рішень і т.п.); «Небесна сотня»; «Робота з біженцями»; «Об’єднуємо громаду» (проведення акцій на подолання конфліктів в громадах і об’єднання всіх представників громади на розвиток і розбудову України); «Вуличні університети» та ін.;

Потрібно розробити спільну універсальну програму роботи в революційних умовах.

Необхідна підтримка: технічне оснащення ФГ (для проведення акцій, ведення банку даних і т.п.), залучення експертів;

Реалізувати заплановані мережеві проекти: «Благодійний бал» та «Благодійник року» (Фонд громади Приірпіння, 25 квітня); «Волонтаріат» (Фонд «Подільська громада», червень); Благодійна Київщина (Березань, жовтень).

Надзвичайно корисною була участь у зустрічі представника Аудиторсько-консалтингової групи «Компас» пані Л. Шкурки не лише в обґрунтуванні необхідності стратегічного плану та політик і процедур в діяльності фондів громад, але й експертному обговоренні уже напрацьованих різними фондами громад таких політик та процедур.

Учасники Зустрічі Спільноти практиків:

 1. Благодійний фонд «Подільська громада», м. Вінниця, Мар’яна Трачук
 2. Благодійний фонд громади м. Долина, Івано-Франківська область,Василь Білущак
 3. Асоціація «Відродження Грицева», смт. Гриців, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. Василь Джурабаєв
 4. Благодійний фонд «Фонд громади Приірпіння», м. Ірпінь, Анастасія Попсуй
 5. Міська благодійна організація "Фонд громади Вознесенська", м. Вознесенська, Миколаївська область, Вікторія Бальцер
 6. Благодійний фонд «Фонд громад «Рідня», м. Стрий, Львівська обл.,Оксана Шмілик
 7. Благодійний фонд «Фонд громад «Рідня», м. Стрий, Львівська обл.,Леся Гончарик
 8. Цюрюпинська міська благодійна організація «Фонд громади ім. Софії Фальц-Фейн», м. Цюрупинськ, Херсонська обл.,Алла Радіонова
 9. Благодійна організація «Фонд громади Житомира», м. Житомир, Микола Череднік
 10. Березанська міська благодійна організація "Фонд громади міста Березань", м. Березань, Київська обл.,Алла Новікова
 11. Липовецька благодійна організація «Липовецький благодійний фонд громади», м. Липовець, Вінницька область, Микола Обара
 12. Херсонський обласний благодійний фонд «Захист», м. Херсон, Лариса Польська
 13. Черкаська міська громадська організація «Фонд громади м. Черкаси», Анатолій Рекун
 14. Луганська обласна благодійна організація «Фонд громади Луганщини «Хорс», м. Луганськ, Ганна Борова
 15. Донецький міський благодійний фонд «Доброта», м. Донецьк, Яків Рогалін
 16. Перша Львівська Фундація, м. Львів, Роман Кошовий
 17. Березанська міська благодійна організація "Фонд громади міста Березань", м. Березань, Київська обл., Ірина Лишко
 18. Фонд ім. Ч.С. Мотта, Світлана Супрун
 19. ІСАР «Єднання», Володимир Шейгус
 20. ІСАР «Єднання», Оксана Руда
 21. ІСАР «Єднання», Олена Губар
 22. Аудиторсько-консалтингова група «Компас», Лариса Шкурка