fbpx
Безкоштовна лінія для питань щодо грантових конкурсів 0 800 50 77 45

Це дослідження має на меті продемонструвати потенціал певних джерел фінансування, описує їх особливості та потенціал, а також виклики, які можуть виникнути. Його слід розглядати як довідник з деякими прикладами того, як використовуються ті чи інші джерела. Звіт НЕ пропонує інструкцій щодо того, як створювати фонди соціального впливу чи писати бізнес-план для соціального підприємства — ці речі потребують достатнього потенціалу у фінансуванні, управлінні інвестиціями, і в багатьох випадках — нормативної бази та законодавства — і є предметом для тренінгів та семінарів з розвитку потенціалу в таких областях:

-       Моніторинг та оцінка: соціальні імпакт інвестиції, імпакт облігації, соціальне підприємництво залежать від здатності ОГС (якщо вони хочуть залучити інвестиції) демонструвати результати та вплив своєї діяльності потенційним інвесторам.

-       Оперативне управління та керівництво: ОГС повинні продемонструвати спроможність управляти коштами, незалежно від ролі – об’єкта інвестування, інвестора чи організації-посередника. Інвестори повинні бути впевнені, що їхні кошти належним чином керуються, відповідно до практик належного управління та підзаконних актів. Як посередники ОГС повинні мати досвід роботи в інвестиційному середовищі та розуміти, коли інвестувати, як інвестувати та які сфери для інвестицій є найбільш перспективними.

-       Фінансова грамотність. ОГС повинні розуміти, як працюють фінанси, особливо в інвестиційному циклі – розраховувати очікувані фінансові та соціальні прибутки, ризики тощо. Для цього також необхідне розуміння зовнішнього контексту, наприклад, макроекономічних факторів та політичного клімату.

Тема фінансової сталості громадянського суспільства постійно розвивається дослідниками та практиками. Однак джерела, які цей звіт оглядає, можуть дати уявлення про найбільш перспективні альтернативні джерела фінансування в Україні через контекстуалізацію їх у даних про сучасний стан громадянського суспільства в Україні та виклики, з якими воно має до діла (див. Розділ 1). У Розділі 2 звіт розглядає соціальні імпакт інвестиції – загальний парасольковий термін, що охоплює будь-яку діяльність з інвестування, яка націлено стосується впливу на суспільство. Розділ 3 представить специфічний приклад СІІ – імпакт облігації, які часто є знаряддями соціальних інвесторів. Розділ 4 представляє соціальне підприємництво та його різновиди, а також пояснює різницю між соціальним підприємством та  дочірніми підрозділами/ підприємствами, створеними для отримання прибутку, які часто створюються ОГС як джерела прибутку. Розділ 5 стосується ще одного популярного знаряддя, за допомогою якого соціальні інвестори стимулюють соціальні підприємства – мікрофінансування, та його поретціалу покращувати економічне становище маргіналізованих спільнот та домогосподарств з низькими доходами. Розділ 6 пояснює позірно просте рішення – фіскальне спонсорство. Цей добре знаний у цілому світі концепт залишається маловідомим в Україні. Розділ 7 глибоко розкриває тему філантропізації через приватизацію та можливості, які цей механізм розкриває для створення фондів для сталості громадянського суспільства. Врешті, Розділ 8 пояснює, як ОГС може використати внутрішні ресурси – експертизу, приміщення тощо – для отримання прибутку, який скеровується на фінансування статутної діяльності.

Дослідження проведене у рамках проєкту «Європейський Союз для сталості громадянського суспільства в Україні», що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю ІСАР Єднання і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу

Пропонуємо ознайомитися зі звітом дослідження, яке доступне двома мовами, - українською та англійською.

AFS_research_UA.pdf

AFS_research_EN.pdf