fbpx
Безкоштовна лінія для питань щодо грантових конкурсів 0 800 50 77 45

Новини

English version below

Сьогодні, 23 липня, стався вибух у будинку голови правління ГО “Центр протидії корупції” Віталія Шабуніна, після чого будинок загорівся. Це подія стала черговою у цілому ряді переслідувань, фізичних нападів і сфабрикованих кримінальних справ, наслідки яких відчувають усі представники Центру протидії корупції.

Водночас, 22 липня поліція знайшла мертвим керівника громадської організації “Дім милосердя” Олексія Кучапіна, про зникнення якого напередодні повідомили його родичі. Колеги загиблого розповідають про ймовірний зв’язок зникнення Кучапіна з його активною позицією щодо протидії торгівлі людьми й шахрайським схемам привласнення квартир пенсіонерів.

Ці дві події стали сумним продовженням багаточисельних випадків нападів, переслідувань, залякувань і погроз, які неодноразово відчували громадські активісти в Україні.

Ми заявляємо, що всі ці випадки є частиною однієї стратегії, метою якої є залякати нас, дискредитувати громадські та благодійні організації в очах суспільства, очорнити нашу роботу та зусилля, спрямовані на побудову заможної, демократичної та незалежної країни.

Ми висловлюємо свою солідарність усім громадським активістам, організаціям та ініціативам, які чесно працюють задля реформ в Україні, надають послуги своїм цільовим групам, проводять дослідження та виробляють якісну аналітику. Ми висловлюємо свою солідарність усім, хто сьогодні піддається переслідуванням за свою активну громадянську позицію – ми з вами, і ми зробимо все можливе, щоб це припинити!

Ми вимагаємо неупередженого та справедливого розслідування усіх справ, пов’язаних із нападами на громадських діячів. Ми підтримуємо заяву Центру прав людини «Зміна» та вимагаємо від усіх державних органів публічно засудити напади на громадських активістів в Україні.

Ми закликаємо усіх громадян України об’єднатися для спільної протидії нападам і переслідуванням. Україна повинна стати безпечною країною для активних громадян, для роботи громадських організацій і правозахисників! Люди, які намагаються змінити нашу країну на краще, не повинні платити за це безпекою, здоров’ям і навіть своїм життям!

***

Today, on July 23, the house of Head of the board of the NGO "Anti-Corruption Action Centre" Vitaliy Shabunin was burned by explosion. This accident has become next of the series of harassments, physical attacks and fabricated criminal cases which has happened with all representatives of the "Anti-Corruption Action Centre".

Meanwhile, on July 22, Oleksiy Kuchapin, Head of the NGO “House of Mercy” was found dead by police. His relatives reported his disappearance the day before. Oleksiy’s colleagues connect this death with his civic position and public activities. Particularly, Oleksiy was fighting against fraudulent schemes of human trafficking and appropriation of pensioners' apartments.

These two accidents mean that numerous cases of attacks, harassment, intimidation, and threats towards civil society in Ukraine keep on happening.

We would like to declare that all these cases are part of one strategy, which intends to intimidate us, discredit civic and charity organizations, denigrate our work and efforts to build a prosperous, democratic and independent country.

We express our solidarity with all public activists, organizations, and initiatives that work honestly for reforms in Ukraine, provide services to their target audience conduct research, and produce quality analysis. We express our solidarity with all those who are being persecuted today for their active citizenship - we are with you and we will do everything possible to stop this!

We demand an impartial and fair investigation into all cases involving attacks on public activists. We support the statement of the Center for Human Rights "Change" and appeal to all Government Agencies to condemn the attacks on public activists in Ukraine.

We call on all citizens of Ukraine to unite to prevent attacks and persecution. Ukraine must become a safe country for active citizens, for the work of public organizations and human rights activists! People who are trying to change our country for the better should not pay for this with their safety, health, and even their lives!