fbpx
Безкоштовна лінія для питань щодо грантових конкурсів 0 800 50 77 45

Громадська організація «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання» (скорочено ІСАР Єднання) оголошує тендер на пошук аудиторської компанії для проведення аудиту фінансової звітності проекту міжнародної технічної допомоги «Демократична школа: Підтримка освітніх реформ в Україні» як це передбачено Угодою між ІСАР «Єднання» та Європейським центром Вергеланда (EWC) Норвегія.  

Аудит має бути проведений незалежним і кваліфікованим аудитором (Certified Public Accountant/Authorised Public Accountant), який має досвід проведення аудиту в громадських організаціях, у відповідності до міжнародних стандартів аудиту (ISA) 800 (Special considerations audits of financial statements prepared in accordance with special purpose frameworks) або ISA 805 (Special considerations audits of single financial statements and specific elements, accounts or items of financial statement). Аудит має розпочатися не пізніше 01 грудня  2021 року і аудитор має надати організації Листи про результати аудиту не пізніше 20 січня 2022 року. 

Завдання та обсяг аудиту: 

Провести аудит фінансової звітності за період з 01 січня 2021 року – по 31 жовтня 2021 року, яка була надана донорові, і підготувати аудиторський висновок згідно ISA 800/805 стосовно того, чи надана донорові фінансова звітність проекту «Демократична школа: Підтримка освітніх реформ в Україні», відповідає даним бухобліку ІСАР «Єднання» і вимогам EWC щодо фінансової звітності. 

За період з 01 січня 2021 року – по 31 жовтня 2021 року за проектом було понесено витрат на суму 2 300 000 грн, гранти не надавалися.  

Додаткова інформація надається за вимогою. 

Вивчити, оцінити і надати висновок про відповідність фінансової звітності по проекту «Демократична школа: Підтримка освітніх реформ в Україні» положенням і умовам Угоди між громадською організацією ІСАР «Єднання» та Європейським центром Вергеланда (EWC) Норвегія і відповідним законам та підзаконним актам України, що регулюють бухгалтерський облік та оподаткування. 

Аудитор повинен на вибірковій основі проаналізувати існуючу супровідну документацію, пов'язану з витратами, зазначеними у фінансовій звітності. Вибірка для перевірки має спиратись на проведений аудитором аналіз ризиків, і це має бути зазначено в аудиторському звіті. Аудитор повинен повідомити про ідентифіковану суму у випадку відсутності будь-якої супровідної документації. 

Звітність аудитора 

Звіти повинні містити детальну інформацію щодо використаної методології аудиту та обсягу аудиту. 

Аудиторський висновок має містити запевнення в тому, що аудит виконувався дипломованим аудитором відповідно до міжнародних стандартів.  

Звіт підписується відповідальним аудитором із зазначенням посади аудитора та найменування аудиторської компанії. 

Аудитор має представити аудиторський звіт/лист до керівництва. Звіт аудитора повинен містити висновки аудиту, сформовані в процесі аудиторської перевірки. Цей документ має містити посилання на те, яких заходів було вжито за результатами попередньої аудиторської перевірки, чи вжиті заходи були адекватними для усунення визначених недоліків. Лист до керівництва має бути представлений також у разі відсутності виявлених недоліків. 

Аудитор повинен розробити рекомендації стосовно усунення будь-яких визначених слабких сторін. Рекомендації мають бути  представлені в порядку їх пріоритетності. 

Обсяг звіту не повинен перевищувати 20 сторінок. Звіт має бути підготовлений англійською та українською мовами та має бути наданий ІСАР «Єднання» у двох друкованих примірниках кожною мовою, а також надісланий в електронній формі протягом двох тижнів після останнього візиту до організації. 

Умови участі у тендері 

Компанія, яка подається на тендер повинна до 15 листопада 2021 року надіслати на електронну скриньку office@ednannia.ua такий перелік документів: 

1. Свідоцтво/виписку про реєстрацію аудиторської компанії. 

2. Сертифікат на право займатись аудиторською діяльністю. 

3. Документи, які підтверджують, що організація може проводити перевірку у відповідності до міжнародних стандартів аудиту ISA 800 (Special considerations audits of financial statements prepared in accordance with special purpose frameworks) або ISA 805 (Special considerations audits of single financial statements and specific elements, accounts or items of financial statement).  

4. Документи, які підтверджуються досвід роботи компанії з неприбутковими організаціями. 

5. Комерційну пропозицію та контакти відповідальної особи яка уповноважена відповідаті на запитання щодо тендерної пропозиції. 

Контактна особа: Гращенкова Олена, тел.: 044-201-01-60 , hrashchenkova@ednannia.ua